Best oro podcasts we could find (Updated February 2018)
Related podcasts: Nipa Awon Ninu Alaye Irun Islam Tira Lori Esin Idajo Religion Education Islamic Hadiisi Awọn Ahkaam Mọ Rọ Umdatul Gbigba  
Oro public [search 0]
show episodes
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
The audio podcast for each week's sermon at Canyon Del Oro Baptist Church in Tucson, Arizona. Our church's mission, taken from Matthew 28, is to reach people for Christ and to help them grow in their faith.
 
M
Mrs. Oro's Study Casts
Rare
 
These podcasts are to help the sixth grade class study for their math tests.
 
C
Calvary Oro Valley
Monthly+
 
Sunday Video
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Oselu
Daily+
 
Ibanisoro yii da lori sise alaye nkan ti o nje Oselu ati oniranran eya oselu ti awon eniyan nse pelu nkan ti Islam gbe wa gege bi Eto Oselu.
 
A
Awọn Idajọ ti o rọ mọ Oku
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
O
Oro Valley Church of the Nazarene
 
We invite you to come and see what God is doing at our church! We have a great group of people who enjoy worshipping and serving God together. We believe that Jesus gives us an invitation to live life to the fullest. So we invite you to join us on our journey toward Jesus. We believe He really lived, really died, and really rose from the dead on the 3rd day. God has an amazing plan for each of us that both glorifies Him and gives us peace and joy. We are not so concerned with where you have ...
 
A
Awon Okunfa Isubu Oro-aje Orile-ede
 
Iyapa Olohun Allah ati owo ele ni okunfa meji ti o lagbara julo fun isubu oro-aje, imoran si tun waye lori awon ona abayo si isoro yii.
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Eto Oselu Tiwa- ntiwa (Demokiresi)
 
1- Eleyi ni oro nipa ohun ti o je ojuse Musulumi nibi ibo didi ati idajo Islam lori kikopa ninu idibo.2- Itesiwaju nipa ohun ti Islam so lori eto oselu tiwa- ntiwa (Demokiresi), olubanisoro menu ba idajo esin lori dida egbe oselu sile ati kikopa ninu re, o si tun so nipa ojuse eniti o ba fe gbegba fun ipo oselu.
 
A
Awọn Ekọ ti o rọ mọ sise Igbansẹ (Itọ ati Igbẹ)
 
Alaye lori awọn ekọ ati awọn ohun ti o je dandan fun musulumi lati se nigbati o ba fẹ se igbansẹ, ọrọ si tun waye lori awọn aaye ti a kọ fun ni lati se igbansẹ si.
 
E
Eto Oro-aje Agbaye ti o d’enukole ati Ona Abayo ti Islam gbe kale
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
A
Awọn Ẹko ti o rọ mọ Ọmọ-ọdọ tabi Osisẹ ti a gba si isẹ
 
Alaye ni ẹkunrẹrẹ waye ninu idanilẹkọ yii lori ẹkọ ti o rọ mọ gbogbo ẹni ti n se isẹ sin eniyan.
 
L
La Lambretta bilingual podcast
Weekly+
 
The first football (Soccer) bilingual podcast. Our weekly bilingual podcast seeks to bridge the gap between English and Spanish speakers. Join us!
 
C
Casas Church
Weekly
 
Weekly sermons from Casas Church in Oro Valley, AZ
 
A
Alaye Itumo Awon Hadiisi ti o so nipa Irun Pipe ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
A
Alaye Lori bi Anabi se maa nse Aluwala
 
Idanileko yi je alaye lori hadiisi eleekeje ninu tira “Umdatul Ahkaam”, koko oro idanileko naa ni alaye nipa bi ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o o maa ba a- se maa nse aluwala.
 
D
Dj Messiah Podcast
Rare
 
Welcome to the DJ Messiah podcast! Residing in NYC, MESSIAH Can be found providing the soundtrack at some of the nations hottest clubs! Some of his residencies include Jay-Z's 40/40 Club in NYC, ORO Nightclub at The Hard Rock in Punta Cana, Avalon at Mohegan Sun, and a list of others! Thank you for subscribing, let's rock!
 
I
Idajo Esin Lori Pipa Eniyan
Daily+
 
Waasi yi se alaye ni ekunrere oro nipa idajo eni ti o ba pa eniyan ninu esin Islam, yala o moomo pa eniyan ni tabi o seesi.
 
A
Alaye Hadiisi Nipa Idajo Nkan Osu Obinrin Ninu Tira Umdatul Ahkaam
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
N
Ninu Awọn Ẹkọ Irinajo
Daily+
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori awọn nkan ti o ye ki arinrinajo se ki o to bẹrẹ irinajo rẹ. 2- Ninu abala yi ọrọ waye lẹkunrẹrẹ lori awọn ẹkọ ti o yẹ ki arinrinajo maa mu lo ni asiko ti ba nse irinajo rẹ.
 
B
Bi a ti se nwẹ Iwẹ Ọranyan (Al-Guslu)
 
Ọrọ waye lori awọn nkan marun ti o maa nsọ iwẹ di dandan fun ni lati wẹ, alaye si tun waye ni soki lori bi a se le wẹ iwẹ naa.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Itanran eniti o ni Ajosepo Pelu Eleto Re ni Osan Ramadan
 
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Gbigba Iwaju Eni ti o ba n ki Irun koja ninu Tira “Umdatul Ahkaam”
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
B
Bi Ojise Olohun ti ko Awon Saabe re ni Eko
 
Oro lori bi Annabi- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- se ko awon Sahabe re ni eko ti aye won fi dara ti orun won naa si rorun.
 
I
Iroyin Awon Omo Alujanna Ati Iroyin Awon Omo Ina
 
Oro nipa ise ti awon omo Alujanna yoo maa se ni ile aye ati iroyin won bakannaa ise ti awon omo ina yoo maa se ni ile aye ati awon iroyin won.
 
I
Iwọ Aladugbo
Daily+
 
1- Idanilẹkọ yi sọ nipa itumọ aladugbo pẹlu itọka rẹ lati inu Alukurani, bakannaa ọrọ tun waye lori diẹ ninu awọn iwọ aladugbo gẹgẹ bii ki Musulumi jẹ ki ọkan aladugbo rẹ balẹ, ki o ma je ki suta tabi aburu wa lati ọwọ rẹ si aladugbo rẹ.2- Itẹsiwaju alaye lori awọn iwọ aladugbo, ọrọ waye nibẹ wipe ninu awọn iwọ aladugbo yoku ni: didaabobo o, sise daradara si i, sise amumọra fun aburu ọwọ rẹ ati bẹẹbẹẹ lọ.
 
I
Idajo Islam lori Odun Ayajo Ojo Ololufe (Valentine Day)
 
1- Ibanisoro yii se alaye ibi ti Odun ayajo ojo ololufe (Valentine) ti wa, ati Idajo Islam lori re.2- Eleyi ni akotan lori oro nipa odun ayajo ojo ololufe (Valentine).
 
I
Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
I
Idajo Esin Lori Gbigba Aawe ni Ojo Jimoh
 
Eyi ni alaye awon Hadisi ti o n so nipa awon ojo ti Shari’ah ko fun Musulumi lati maa gba aawe ninu won ati awon eko esin ti o ro mo won.
 
A
Alaye nipa Irun Odun Mejeeji ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Alaye lori Irun Ọdun mejeeji ati awọn ofin ti o rọ mọ aaye ikirun pẹlu awọn imura ti wọn fẹ ki a mu fun Irun ọdun.3- Idanileko ni apa yi da lori awọn ẹwa khutuba Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ni ọjọ odun ati tita koko ọrọ lori wipe se o maa ngbe minbari lọ si aaye ikirun ni tabi wọn mọ pa si ibẹ.
 
D
Die Ninu Awon Ewa Islam
Daily+
 
1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun.2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.
 
A
Awọn Ẹkọ ti o nbẹ fun jijẹ ati mimu
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori wipe ounjẹ ti Ọlọhun Allah pese fun wa idẹra ni o jẹ ati alaye idi ti o fi jẹ idẹra. Bakannaa awọn nkan ti o dara pupọ lati se akiyesi rẹ nigba ti a ba fẹ jẹ ounjẹ. 2- Abala yii jẹ itẹsiwaju alaye lori awọn ẹkọ ti o rọ mọ jijẹ ati mimu, ẹkunrẹrẹ alaye si waye lori awọn nkan ti o dara pupọ lati jina si ni asiko ti a ba fẹ jẹ tabi mu.
 
E
Egbe Alajeseku Ninu Islam (Islamic Co-Operative)
 
1- Alaye ni ekunrere lori eto ise egbe alajeseku ni ilana ti Islam, ati alaye nipa aburu ti o nbe nibi owo-ele (Riba), eri re lati inu Alukuraani mimo ati Oro Ojise Olohun.2-Alaye ni afikun lori awon okowo ti Islam gbe kale ti a le maa lo ninu egbe alajeseku gege bii: Musharakah, Mudarabah, Murabahah ati bee bee lo.
 
A
Alaye lori Awon Hadiisi ti o so nipa Gbigba Aawe ni ori Irinajo ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
O
Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
A
Asigbọ lori Akoko Irun Jimọh
 
Idanilẹkọ yii se alaye ọrọ awọn onimimọ ti o da lori igba ti o yẹ ki a maa ki Irun Jimọh, ni idahun si asigbọye ẹsin eyi ti o n waye lati ọwọ ikọ awọn ọdọ Musulumi kan ti wọn ngbe Irun Jimọh duro ni aago mẹsan awurọ.
 
Y
Yiyo Saka
Daily+
 
Oro nipa awon ohun ti a maa nyo Saka ninu won, ati oundiwon ti a o yo ninu awon nkan ti Saka wo, Olubanisoro si bere pelu Aayah Alukuraani ti o nso nipa ijiya ti nbe fun awon ti won maa nko dukia jo laiyo Saka ninu re.
 
I
Iforikanlẹ Itanran Igbagbe lori Irun
 
Awọn koko Idanilẹkọ yi: (i) Awọn ohun mẹta ti o maa nse okunfa iforikanlẹ itanran igbagbe lori Irun. (ii) Awọn aaye ti a ti maa nse iforikanlẹ itanran igbagbe, siwaju salamọ ni tabi lẹyin salamọ. (iii) Awọn idajọ ti o rọ mọ iforikanlẹ itanran igbagbe.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Sakaatu Fitri ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
A
Awon Nkan Ti O leto Fun Musulumi Lati Maa Fi Se Iwosan
 
Alaye ni ekunrere wa ninu ibanisoro yi lori awon nkan ti o leto fun Musulumi lati maa lo fun idena arun ati lati wa iwosan nigbati arun ba n se e. Bakannaa ni oro tun waye lori awon oogun ti o leto fun Musulumi lati lo ti o si so awon nkan ti esin se ni eewo fun Musumi.
 
A
Awon Idajo Esin Nipa Aja Ati Egbin re
 
Idanileko yi je alaye nipa hadiisi eleekefa ninu tira “Umdatul Ahkaam”. Oludanileko so nipa egbin aja ati awon idajo ti o ro mo o, o si tun so nipa awon agbegbe ti esin ti gba awa Musulumi laaye lati se anfaani lara aja gege bii fifi so ile ati beebee lo
 
I
Idajo Islam lori Orin kiko ati Gbigbo
 
Waasi yi so nipa idajo Islam lori orin kiko ati gbigbo. Oniwaasi mu awon eri ti o po wa lati inu Al-kurani ati hadiisi lori bi orin gbigbo ati kiko se je eewo ninu Islam. Bakannaa ni oro waye ninu waasi yi lori awon aburu repete ti o wa nibi gbigbo orin ati kiko.
 
A
Adiokan Awon Imaamu Mereerin ni odo Awon oni Sunna
 
Ibanisoro yi da lori oro nipa adiokan Imam Abu Haniifa, biotile je wipe olubanisoro menu ba adiokan awon Imaamu mereerin. Ohun ti o si se okunfa eleyi ni bi apa kan ninu awon alaimokan ni awujo se npe Imaam Abu Haniifa ni keeferi nitori awon iruju kan ti o nbe fun won nipa adiokan re. Eleyi ni oniwaasi yi se alaye re ni ekunrere, ki Olohun fi se awon Musulumi ni anfaani.
 
N
Ninu Awon Iruju Jamaa Ahmadiyya (Qoodiyaaniyyah)
 
1- Eleyi ni iforowero laarin Ijo Ahmadiyyah ati Ijo Tadomun Muslimeen lori wipe se Annabi Isa- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ku si ori igi agbelebu ni tabi ko ku, se won gbe gun Sanmo lo ni tabi o wa ni ibikan lori ile aye yii.2- Eleyi ni itesiwaju iforowero laarin igun mejeeji pelu awon eri olukuluku won lati le fi oro won mule.
 
I
Idajọ Irun ti a maa nki nigbati Ọsan ba di Oru (Sọlaatul-Kusuuf)
 
Alaye waye ninu waasi yi nipa bi Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ti se ki irun bi osan ba di oru ni oju aye re pelu awon idajo irun yii. Oro si tun waye lori wipe oorun ati osupa ninu awon amin agbara Olohun ni won wa, won kii wo okunkun nitori iku eniyan kan tabi wiwa laaye re.
 
A
Alaye nipa Irun Jimoh ninu tira Buluugul-maraam
 
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh.3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o.4- Oro waye ni apa kerin yi lor ...
 
D
Diẹ nipa Itan Anọbi Isa (Ọla Ọlọhun ki o maa ba a)
 
1- Alaye waye ni agbegbe yii lori itan ranpẹ nipa ẹni tii se iya-iya Anọbi Isa ati iya rẹ pẹlu alaye nipa bi bibi rẹ se waye.2- Ọrọ waye ni abala yii nipa awọn isẹ iyanu ti Ọlọhun se lati ọwọ Anọbi Isa. Ibeere si waye wipe se ọmọ Ọlọhun ni Anọbi Isa bi?3- Idanilẹkọ ni agbegbe yii pese idahun si awọn ibeere wọnyii:- Njẹ Anọbi Isa ku ati wipe nibo ni o ku si?- Njẹ Anọbi Isa npada bọ wa si aye, ati wipe igba wo ni?- Ki ni yoo sẹlẹ ni asiko pipadabọọ rẹ?- Awọn ẹri ti o da lori pipadabọọ rẹ.
 
O
Ohun Ti O Leto Fun Musulumi Lati Mo nipa Ile Filistin
 
1- Se awa Musulumi ni eto Kankan lori ile Filistin? Kinni awon igbiyanju ti awon asaaju Musulumi ti se ninu itan lori ile Filistin? Nje awa Musulumi aye ode oni ni igbiyanju kan lati se bi lori ati so ile Filistin di ile ominira fun Musulumi papaajulo masalaasi Kudusi? Gbogbo awon ibeere wonyi ni a o ri idahun fun ninu ibanisoro yi.2- Apa keji ibanisoro yi so nipa awon ogbon arekereke ti awon Yahudi lo lati fi gba ile Filistin ti won si le awon ti won ni ile kuro, bakannaa ni oro waye lori i ...
 
A
Alaye nipa Irun Onirin-ajo ati Alaare ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
W
WORDbreak
Monthly+
 
Dr. Sherman L. Young leads two churches. He is the founder and Senior Pastor of HighPointe Church and Ministries of Atlanta, GA and Pastor of the First Baptist Church Carver of Bessemer AL. He also ministers in dozens of churches each year as a guest speaker, lecturer and conference facilitator. His ministry includes preaching across the USA, Ghana and Liberia of West Africa, Europe, Cagayan De Oro City and Butan City of the Philippines and the Bahamas. A prolific author, Dr. Young has writt ...
 
Loading …
show series
 
L
LuchaWorld Podcast
 
LuchaWorld Podcast Ep. 90!!! The latest news concerning CMLL’s Dos Leyendas show headlined by Angel de Oro vs. Cuatrero in a mask match, AAA’s Rey de Reyes show featuring Hijo del Fantasma vs. Texano Jr. in a mask vs. hair match, plus Triplemania XXVI news, Thoughts on Guerra de Titanes 2018, AAA streaming their TV […]…
 
Comenzaremos la primera parte del programa hablando del plan de Luiz Inácio Lula da Silva para postularse a la presidencia de Brasil a pesar de su sentencia a prisión; y de la reaparición de un estudiante mexicano que había desaparecido hace una semana tras cruzarse con la policía. Hablaremos también de la muerte del poeta chileno Nicanor Parra ...…
 
I
Iglesia Del Valle Central
 
A new MP3 sermon from Iglesia Del Valle Central is now available on SermonAudio.com with the following details: Title: Pedro Apostol de Jesucristo parte 2 Subtitle: Mateo Speaker: Enrique Sarria Broadcaster: Iglesia Del Valle Central Event: Radio Broadcast Date: 11/21/2017 Bible: Matthew 10:2; Mateo 10:2 Length: 26 min. (64kbps) Overview: Pedro ...…
 
En este podcast de NTV Proverbios 11 voy a hablar sobre: Orgullo y humildad. Honestidad y deshonestidad. Utilidad de las riquezas. El triunfo del justo. Lo que Dios detesta. Anillo de oro en hocico de cerdo. Dar o ser tacaño. Recompensa de los justos. Enlaces recomendados de este podcast: [Instagram] [Twitter] [Facebook] [Sitio Oficial] Patroci ...…
 
I
Iglesia Del Valle Central
 
A new MP3 sermon from Iglesia Del Valle Central is now available on SermonAudio.com with the following details: Title: Jesús Escoge Discípulos parte 1 Subtitle: Mateo Speaker: Enrique Sarria Broadcaster: Iglesia Del Valle Central Event: Radio Broadcast Date: 10/10/2017 Bible: Matthew 10:1-4; Mateo 10:1-4 Length: 26 min. (64kbps) Overview: Los 1 ...…
 
F
FMA Listening Party with Cheyenne | WFMU
 
Music behind DJ: Johnnie Bismarck and the Fillings - "Do The Jelly Donut" - Audio Cookbook [CC0] Brazda - "Shopska Suite" - Live at the 2014 Golden Festival [CC BY-NC-ND] Ljova and the Kontraband - "Crutchaboy Nign (feat. Dmitri Zisl Slepovitch)" - Live at the 2014 Golden Festival [CC BY-NC-ND] Zlatne Uste Balkan Brass Band - "Kolo iz Sumadije" ...…
 
OK, so its two months late, but eventually November's show is here... Schammasch - Satori Mika Vainio and Joachim Nordwall - In the Sheltering Sanctus of Minerals CA2+ - Deleese Mattias Gustafsson -"Känn Ingen Oro, Känn Ingen Ängslan" Anne Garner - Brink Mika Vainio - Ilta Alessandro Cortini - La Guardia Luke Abbott - Amphis Ricardo Donoso - Da ...…
 
K
Kodh ✖ Mixes
 
Just mixing good vibes on the national radio Mouv'UNIIQU3 — Bodak Yellow ( UNIIQU3 Bootleg) Bodak Yellow (WK BBB Blend) (DIRTY) Dans le rush Tasco whereisalex - Aliyah remix soulja boy - crank that baile flip David Banner - Like A Pimp ft. Lil' Flip troyboi - culture future - mask off jarreau vandal edit YOUNG ART RECORDS — Gavin Turek - Hemisp ...…
 
January 21, 2018 God made you perfectly. He gave you a unique spiritual “SHAPE” for ministry. Pastor Craig answers questions we have about serving and shows us how to get plugged in. Let’s let Jesus live His life through us. His agenda is so much better than ours! Click below to download the message SD | HD The post Worship plus two pt3 – made ...…
 
L
Listen Local Radio Network
 
The Listen Local Show is a weekly web series featuring movers and shakers from San Diego's creative scene. This is the audio from this week's show. To watch the show visit ListenLocalRadio.com. The show is made possible with support from Hale Ukulele and De Oro Mine Company. Hear San Diego here.
 
Comenzaremos la primera parte del programa hablando de los 98,4 millones de dólares que México se piensa gastaren comprar misiles estadounidenses; y del gabinete “de reconciliación” que formará Pedro Pablo Kuczynski para salirde la crisis política en Perú. Hablaremos también del análisis de los restos de una niña encontrada en Alaska, que revel ...…
 
I
Iglesia Del Valle Central
 
A new MP3 sermon from Iglesia Del Valle Central is now available on SermonAudio.com with the following details: Title: La Regla de Oro parte 2 Subtitle: Mateo Speaker: Enrique Sarria Broadcaster: Iglesia Del Valle Central Event: Radio Broadcast Date: 1/31/2017 Bible: Matthew 7:7-12; Mateo 7:7-12 Length: 26 min. (64kbps) Overview: Toda Su ense-a ...…
 
I
Iglesia Del Valle Central
 
A new MP3 sermon from Iglesia Del Valle Central is now available on SermonAudio.com with the following details: Title: La Regla de Oro parte 1 Subtitle: Mateo Speaker: Enrique Sarria Broadcaster: Iglesia Del Valle Central Event: Radio Broadcast Date: 1/24/2017 Bible: Matthew 7:7-12; Mateo 7:7-12 Length: 26 min. (64kbps) Overview: El cap-tulo 7 ...…
 
A new MP3 sermon from Iglesia Del Valle Central is now available on SermonAudio.com with the following details: Title: Jesucristo y el Cumplimiento de la Ley parte 3 Subtitle: Mateo Speaker: Enrique Sarria Broadcaster: Iglesia Del Valle Central Event: Radio Broadcast Date: 12/29/2015 Bible: Matthew 5:17-20; Mat: 5:17-20 Length: 26 min. (64kbps) ...…
 
December 31, 2017 In this anointed message, Pastor Craig prepares us for three battles we will all face in 2018. Learn how to fight the good fight with three secret weapons. Everyone can be a victor, in the power of God’s Holy Spirit! Click below to download the message SD | 720p | 1080p The post fight club: what are you fighting for? appeared ...…
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
M
Mjörnbergs Trashtalk
 
”Att tänka tar tid ibland” Tränaren Tomas Sandlin spenderade en herrans massa år i Björklöven innan han gav sig ut på en tränarresa som vid det här laget haft flera intressanta destinationer. Det berättar han om i Mjörnbergs Trashtalk. Det blir också ett samtal om skillnaden på nervositet och oro, att motiveras av pressen det innebär att stå i ...…
 
F
Fútbol en su Salsa's Podcast
 
En el podcast de hoy: - 5to balon de oro para Cristiano Ronaldo - Sorteo de Octavos de Final de la Champions League - Paolo Guerrero es suspendido 1 año por la FIFA - Los 16 equipos del descentralizado peruano - Técnicos que llegan y técnicos que se van - Pizarro vuelve al Perú? Canciones: - Cali Aji (Grupo Niche) - Cali Pachanguero (Grupo Nich ...…
 
In this episode of 'Fit For Life Radio' podcast, Gary, Will & Ben speak with Lindsey Oro, Sports Psychology Consultant and Coastal Strength & Fitness client and they discuss the following:-Why is mindset so important when it comes to attempting anything?-What were your key habits to achieving your health & fitness goals?-What differed from when ...…
 
K
Kellman on CliffCentral
 
CliffCentral.com — The South African actor best known for his role as Jama on Skeem Saam, and all-round cool kid, Oros Mampofu joins Arye to talk about embarking on a music career, landing leading roles and what he gets up to for fun.
 
M
Massiv Metro Podcast - Rocking, Real & Relevant
 
Leader Of The Pack-Oros Mampofu& Ayanda-24th Nov by Massiv Metro Online
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
O
Oro Valley Church of the Nazarene
 
November 19, 2017 In this interactive message, Pastor Craig shares the secret to unparalleled joy and purpose in life. Learn the why’s and how’s of being a “Thank You note” to God. Our Savior-God is worthy of all thanks and praise, both here on earth, and in heaven! Click below to download the message SD | 720p | 1080p The post a thanksgiving l ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login