Best oro podcasts we could find (Updated June 2017)
Related podcasts: Awon Nipa Islam Ninu Alaye Religion Education Islamic Lori Tira Esin Mọ Rọ Hadiisi Awọn Irun Idajo Oselu Oro-aje Ahkaam  
Oro public [search 0]
show episodes
 
O
Oro Valley Church of the Nazarene
 
We invite you to come and see what God is doing at our church! We have a great group of people who enjoy worshipping and serving God together. We believe that Jesus gives us an invitation to live life to the fullest. So we invite you to join us on our journey toward Jesus. We believe He really lived, really died, and really rose from the dead on the 3rd day. God has an amazing plan for each of us that both glorifies Him and gives us peace and joy. We are not so concerned with where you have ...
 
M
Mrs. Oro's Study Casts
Rare
 
These podcasts are to help the sixth grade class study for their math tests.
 
C
Calvary Oro Valley
Monthly+
 
Sunday Video
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Oselu
Daily+
 
Ibanisoro yii da lori sise alaye nkan ti o nje Oselu ati oniranran eya oselu ti awon eniyan nse pelu nkan ti Islam gbe wa gege bi Eto Oselu.
 
A
Awọn Idajọ ti o rọ mọ Oku
Daily+
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
A
Awon Okunfa Isubu Oro-aje Orile-ede
 
Iyapa Olohun Allah ati owo ele ni okunfa meji ti o lagbara julo fun isubu oro-aje, imoran si tun waye lori awon ona abayo si isoro yii.
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Eto Oselu Tiwa- ntiwa (Demokiresi)
 
1- Eleyi ni oro nipa ohun ti o je ojuse Musulumi nibi ibo didi ati idajo Islam lori kikopa ninu idibo.2- Itesiwaju nipa ohun ti Islam so lori eto oselu tiwa- ntiwa (Demokiresi), olubanisoro menu ba idajo esin lori dida egbe oselu sile ati kikopa ninu re, o si tun so nipa ojuse eniti o ba fe gbegba fun ipo oselu.
 
A
Awọn Ekọ ti o rọ mọ sise Igbansẹ (Itọ ati Igbẹ)
 
Alaye lori awọn ekọ ati awọn ohun ti o je dandan fun musulumi lati se nigbati o ba fẹ se igbansẹ, ọrọ si tun waye lori awọn aaye ti a kọ fun ni lati se igbansẹ si.
 
E
Eto Oro-aje Agbaye ti o d’enukole ati Ona Abayo ti Islam gbe kale
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
A
Awọn Ẹko ti o rọ mọ Ọmọ-ọdọ tabi Osisẹ ti a gba si isẹ
 
Alaye ni ẹkunrẹrẹ waye ninu idanilẹkọ yii lori ẹkọ ti o rọ mọ gbogbo ẹni ti n se isẹ sin eniyan.
 
Y
YORUBAGBODE
Monthly+
 
promotion of Yoruba culture and interrelationship among the Yorubas
 
L
La Lambretta bilingual podcast
Weekly+
 
The first football (Soccer) bilingual podcast. Our weekly bilingual podcast seeks to bridge the gap between English and Spanish speakers. Join us!
 
C
Casas Church
Weekly
 
Weekly sermons from Casas Church in Oro Valley, AZ
 
I
Idajo Esin Lori Pipa Eniyan
Daily+
 
Waasi yi se alaye ni ekunrere oro nipa idajo eni ti o ba pa eniyan ninu esin Islam, yala o moomo pa eniyan ni tabi o seesi.
 
D
Dj Messiah Podcast
Monthly
 
Welcome to the DJ Messiah podcast! Residing in NYC, MESSIAH Can be found providing the soundtrack at some of the nations hottest clubs! Some of his residencies include Jay-Z's 40/40 Club in NYC, ORO Nightclub at The Hard Rock in Punta Cana, Avalon at Mohegan Sun, and a list of others! Thank you for subscribing, let's rock!
 
A
Alaye Itumo Awon Hadiisi ti o so nipa Irun Pipe ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
I
Iroyin Awon Omo Alujanna Ati Iroyin Awon Omo Ina
 
Oro nipa ise ti awon omo Alujanna yoo maa se ni ile aye ati iroyin won bakannaa ise ti awon omo ina yoo maa se ni ile aye ati awon iroyin won.
 
B
Bi Ojise Olohun ti ko Awon Saabe re ni Eko
 
Oro lori bi Annabi- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- se ko awon Sahabe re ni eko ti aye won fi dara ti orun won naa si rorun.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Itanran eniti o ni Ajosepo Pelu Eleto Re ni Osan Ramadan
 
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
 
I
Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
A
Alaye Lori bi Anabi se maa nse Aluwala
 
Idanileko yi je alaye lori hadiisi eleekeje ninu tira “Umdatul Ahkaam”, koko oro idanileko naa ni alaye nipa bi ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o o maa ba a- se maa nse aluwala.
 
I
Idajo Islam lori Odun Ayajo Ojo Ololufe (Valentine Day)
 
1- Ibanisoro yii se alaye ibi ti Odun ayajo ojo ololufe (Valentine) ti wa, ati Idajo Islam lori re.2- Eleyi ni akotan lori oro nipa odun ayajo ojo ololufe (Valentine).
 
D
Die Ninu Awon Ewa Islam
Daily+
 
1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun.2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.
 
A
Awon Nkan Ti O leto Fun Musulumi Lati Maa Fi Se Iwosan
 
Alaye ni ekunrere wa ninu ibanisoro yi lori awon nkan ti o leto fun Musulumi lati maa lo fun idena arun ati lati wa iwosan nigbati arun ba n se e. Bakannaa ni oro tun waye lori awon oogun ti o leto fun Musulumi lati lo ti o si so awon nkan ti esin se ni eewo fun Musumi.
 
Y
Yiyo Saka
Daily+
 
Oro nipa awon ohun ti a maa nyo Saka ninu won, ati oundiwon ti a o yo ninu awon nkan ti Saka wo, Olubanisoro si bere pelu Aayah Alukuraani ti o nso nipa ijiya ti nbe fun awon ti won maa nko dukia jo laiyo Saka ninu re.
 
A
Alaye lori Awon Hadiisi ti o so nipa Gbigba Aawe ni ori Irinajo ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
E
Egbe Alajeseku Ninu Islam (Islamic Co-Operative)
 
1- Alaye ni ekunrere lori eto ise egbe alajeseku ni ilana ti Islam, ati alaye nipa aburu ti o nbe nibi owo-ele (Riba), eri re lati inu Alukuraani mimo ati Oro Ojise Olohun.2-Alaye ni afikun lori awon okowo ti Islam gbe kale ti a le maa lo ninu egbe alajeseku gege bii: Musharakah, Mudarabah, Murabahah ati bee bee lo.
 
I
Idajo Islam lori Orin kiko ati Gbigbo
 
Waasi yi so nipa idajo Islam lori orin kiko ati gbigbo. Oniwaasi mu awon eri ti o po wa lati inu Al-kurani ati hadiisi lori bi orin gbigbo ati kiko se je eewo ninu Islam. Bakannaa ni oro waye ninu waasi yi lori awon aburu repete ti o wa nibi gbigbo orin ati kiko.
 
A
Adiokan Awon Imaamu Mereerin ni odo Awon oni Sunna
 
Ibanisoro yi da lori oro nipa adiokan Imam Abu Haniifa, biotile je wipe olubanisoro menu ba adiokan awon Imaamu mereerin. Ohun ti o si se okunfa eleyi ni bi apa kan ninu awon alaimokan ni awujo se npe Imaam Abu Haniifa ni keeferi nitori awon iruju kan ti o nbe fun won nipa adiokan re. Eleyi ni oniwaasi yi se alaye re ni ekunrere, ki Olohun fi se awon Musulumi ni anfaani.
 
I
Idajọ Irun ti a maa nki nigbati Ọsan ba di Oru (Sọlaatul-Kusuuf)
 
Alaye waye ninu waasi yi nipa bi Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ti se ki irun bi osan ba di oru ni oju aye re pelu awon idajo irun yii. Oro si tun waye lori wipe oorun ati osupa ninu awon amin agbara Olohun ni won wa, won kii wo okunkun nitori iku eniyan kan tabi wiwa laaye re.
 
N
Ninu Awon Iruju Jamaa Ahmadiyya (Qoodiyaaniyyah)
 
1- Eleyi ni iforowero laarin Ijo Ahmadiyyah ati Ijo Tadomun Muslimeen lori wipe se Annabi Isa- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ku si ori igi agbelebu ni tabi ko ku, se won gbe gun Sanmo lo ni tabi o wa ni ibikan lori ile aye yii.2- Eleyi ni itesiwaju iforowero laarin igun mejeeji pelu awon eri olukuluku won lati le fi oro won mule.
 
A
Alaye nipa Irun Jimoh ninu tira Buluugul-maraam
 
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh.3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o.4- Oro waye ni apa kerin yi lor ...
 
O
Ohun Ti O Leto Fun Musulumi Lati Mo nipa Ile Filistin
 
1- Se awa Musulumi ni eto Kankan lori ile Filistin? Kinni awon igbiyanju ti awon asaaju Musulumi ti se ninu itan lori ile Filistin? Nje awa Musulumi aye ode oni ni igbiyanju kan lati se bi lori ati so ile Filistin di ile ominira fun Musulumi papaajulo masalaasi Kudusi? Gbogbo awon ibeere wonyi ni a o ri idahun fun ninu ibanisoro yi.2- Apa keji ibanisoro yi so nipa awon ogbon arekereke ti awon Yahudi lo lati fi gba ile Filistin ti won si le awon ti won ni ile kuro, bakannaa ni oro waye lori i ...
 
A
Alaye nipa Irun Onirin-ajo ati Alaare ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
W
WORDbreak
Weekly
 
Dr. Sherman L. Young leads two churches. He is the founder and Senior Pastor of HighPointe Church and Ministries of Atlanta, GA and Pastor of the First Baptist Church Carver of Bessemer AL. He also ministers in dozens of churches each year as a guest speaker, lecturer and conference facilitator. His ministry includes preaching across the USA, Ghana and Liberia of West Africa, Europe, Cagayan De Oro City and Butan City of the Philippines and the Bahamas. A prolific author, Dr. Young has writt ...
 
Loading …
show series
 
T
The CJ Silas Show on ESPN Radio 1280
 
New San Francisco 49'ers Quarterback Coach Rich Scangarello is on the CJ Silas Show talking about the upcoming season for the 49'ers. Thanks to all my partners:Dr. Daniel Lapidus & Larry Ackerman, Dr. Brad Kurgis of Kurgis Dermatology, California Fresh Markets, CrossFit Five Cities, Rex Stevens @ The SLO Wellness Center, Costa de Oro Winery, US ...…
 
D
Destination Cosmo Travel Podcast HD: Rick Steves Europe like Video Podcast, We Bring You to Beautiful Places in HD!
 
Spain Day 5: Exploring Segovia at Night After exploring the castle, we found a nice little bakery shop called Limon Y Menta where we ordered a local pastry called Palitos De Chocolate, kinda lika a croissant with Chocolate with a hint of Hazelnut. We had to eat and run because the sun was going down being that it was around 430pm, we wanted to ...…
 
Episode 57 - Mitos y Leyendas – Martin Quebrada y la olla de oro. Los Nasa habitaban en el suroccidente de Colombia. Eran orfebres, alfareros y agricultores. Los lugares donde enterraban a sus muertos eran sagrados, y pobre de aquel que se atreviera a profanarlos!!! Este leyenda mexica nos cuenta por que el ocelote tiene manchas…
 
1 Quantic Music & NIDIA Gongora – Un Canto a Mi Tierra (version) - Tru Thoughts 2 Palov meets A.Angelides – Joder – spang recordings 3 Chocolate Remix – Como Me Gusta a Mi – Shewa Music 4 SON Palenque – A Pila El Arroz (Ghetto Kumbé Afro Rework) – Palenque Records / Galletas Calientes Records 5 Daniel Dzidzonu – Tsome - Zephyrus Records 6 Mysti ...…
 
T
The CJ Silas Show on ESPN Radio 1280
 
New San Francisco 49’ers Quarterbacks Coach Rich Scangarello is on the CJ Silas Show. Also, CJ mentions Colin Kaepernick, and talks about whether teams should go to the White House after winning a Championship or use their celebrity to create social change. Thanks to all my partners:Dr. Daniel Lapidus & Larry Ackerman, Dr. Brad Kurgis of Kurgis ...…
 
1)Gigi Masin – Swallow's Tempest2)Tupac Amaru - The Round Lagoon feat Dario Domingues3)Michael Nau – I Root4)Mount Kimbie – Marilyn5)Mac DeMarco – My Old Man6)Ariel Pink – Another Weekend7)Toro Y Moi – Girl Like You8)Populous – Azul Oro (feat. Ela Minus)9)Snoop Dogg – 420 (Blaze Up)10)Session Victim – Time to Let You Down11)Unknown – Never Look ...…
 
Una selección realizada por sus propios creadores. Pasen y disfruten. PODCASTS QUE APARECEN EN ESTE EPISODIO: SERIAL ME! https://avpodcast.net/serialme/012-camino-la-redencion/ APPLANTIDA https://avpodcast.net/applantida/applantida-07-fin-del-roaming-una-excelente-noticia-pero-no-para-todos/ VA POR NOSOTRAS http://www.ivoox.com/17495633 RETO FR ...…
 
Skyltgate rullar vidare:https://twitter.com/DiesMaerore/status/877315901120557056 Journalister varnar för Alice:https://twitter.com/cbperlenberg/status/877251553127694336 Attack i Bryssel - ren tur att ingen dog:http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/LVlOp/explosion-i-bryssel-misstanks-vara-terrorhttp://www.independent.ie/world-news/europe/brussel ...…
 
N
Northwest Jeepcast
 
This week Gary and Gary discuss air systems including portable, onboard and CO2. They discuss the merits of each system for Jeep off road use. And go through some listener feedback including one that gives them first scoop on a major new Jeep event in the Eastern US. All this and more in a fresh new episode of the Northwest Jeepcast. ** Smittyb ...…
 
Måndagens Klartext handlar om att bilar har kört in i människor med flit, både i Paris och London.
 
O
Oro Valley Church of the Nazarene
 
June 18, 2017 What does godly manhood look like? Pastor Chris’ Father’s Day message lays down 5 scriptural and practical keys to “be the man” God wants us to be. As husbands, fathers, leaders, and friends, we are urged to reflect Christ in a culture that doesn’t know Him. Click below to download the message SD | 720p | 1080p The post Be the Man ...…
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
Fed Rate Hike and How It Impacts Gold Stocks Download audio file (0617-KE-Report-Full-Show.mp3) Thanks to the Fed this week there was a lot to talk about. The fed raised rates another 25 basis points but the real surprise was how hawkish they came off again in terms of future rate hikes and some forward guidance on how they will unwind the Fed’ ...…
 
T
The CJ Silas Show on ESPN Radio 1280
 
New San Francisco 49'ers Quarterback Coach Rich Scangarello is on the CJ Silas Show talking about the upcoming season for the 49'ners. Also, Holly Teixeira is in the studio talking about the 17 Strong foundation and her late son Ryan Teixeira. Dan Itel from the San Luis Obispo Tribune tells us how the coverage of sports has shifted. Thanks to a ...…
 
A
ABV Chicago Craft Beer Podcast
 
Starting back in 2005, Jackie O’s has grown from a brewpub to include a production brewery, bakeshop, and farm. Recently, Craig went down to Athens, Ohio and recorded about 20 minutes with the head brewer of the production brewery, Seth Morton, before bringing back a stash of beer for us to review. We try six of their excellent beers, three of ...…
 
D
Destination Cosmo Travel Podcast HD: Rick Steves Europe like Video Podcast, We Bring You to Beautiful Places in HD!
 
Spain Day 4: Disneyland Castle & $1 Sandwiches Restaurant So we found the elusive Disneyland Castle! In this video, we explore the enchanted Alcazar De Segovia Castle. It is said that Walt Disney drew inspiration from this majestic site – along with Neuschwanstein Castle in Germany! The Alcázar of Segovia, like many fortifications in Spain, sta ...…
 
E
El Shaddai Ministries' Podcast
 
El Shaddai MinistriesLes da la bienvenida a su SabbatGénesis 2:3Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Él había creado.Marcos 2:27-28 Y El continuó diciéndoles: "El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo.Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de repos ...…
 
O
Oro Valley Church of the Nazarene
 
June 11, 2017 We are all running… either TO God, or FROM God. Pastor Chris shares insights from the story of Jonah, highlighting six truths to keep in mind as we travel. When God calls you, which direction will you go? Click below to download the message SD | 720p | 1080p The post To vs. from appeared first on Oro Valley Church of the Nazarene.…
 
L
Los episodios de FriendlyFire Podcast
 
Llega un sábado más y nos toca grabar, pero no es cualquier sábado sino el sábado que da comienzo a la E3 2017, así que nos mandamos un programón donde no sólo te pasamos la data de la conferencia de EA sino que tocamos otros temas para descansar un poco de la emoción E3. • Al momento de grabar terminaba la conferencia de EA. La repasamos y opi ...…
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
T
The CJ Silas Show on ESPN Radio 1280
 
Cj’s fired up that justice has been served with former Penn State Administrators being punished. Former number two overall pick Ryan Leaf is also on the show talking about his life journey. Thanks to all my partners:Dr. Daniel Lapidus & Larry Ackerman, Dr. Brad Kurgis of Kurgis Dermatology, California Fresh Markets, CrossFit Five Cities, Rex St ...…
 
We give you our opinion about the new Wonder Woman film and we talk about our experience at Oro-Con 2017.
 
Desde que el valor de la trufa supera al del oro, en Italia sus buscadores libran una verdadera guerra. Y se valen de métodos hasta hace poco impensables.
 
L
Lottie's Sideshow Acts
 
Sideshow Acts is the program that features sounds of the Balkans and Eastern Europe. You'll hear Klezmer, Roma, Vaudevillian and Circus music, plus much, much more!00:00 - Sideshow Acts00:39 - North - East Summer Wind-Dr. Opin06:44 - Old Bayou - The Widow's Bane10:05 - Make Out - Frenchy and the Punk13:30 - Spring Heeled Jack - Lazarus and the ...…
 
Sideshow Acts is the program that features sounds of the Balkans and Eastern Europe. You'll hear Klezmer, Roma, Vaudevillian and Circus music, plus much, much more!00:00 - Sideshow Acts00:39 - North - East Summer Wind-Dr. Opin06:44 - Old Bayou - The Widow's Bane10:05 - Make Out - Frenchy and the Punk13:30 - Spring Heeled Jack - Lazarus and the ...…
 
慢速中文 Slow Chinese
 
我上小学的时候,常常想一个问题:“东西”真是个有意思的词。为什么我们说“买东西”,不说“买南北”?或者,在中文里我们为什么要用两个方位词来表示“事物”的意思呢?教中文以后,我发现很多学生跟我一样,也对“东西”这个词很感兴趣。那我们今天就来讲讲“东西”的由来吧。 关于“东西”的由来,有好多种说法。第一种是:在唐朝的首都长安,有两个大的市场,一个在城市的东边,叫“东市”;一个在城市的西边,叫“西市”。所以,人们慢慢就用“东西”来指各种事物了。 第二种说法跟“五行”有关。五行,就是五种自然现象:金、木、水、火、土。中国人认为,世界上所有的东西,都可以分成这五个类别,方向也不例外。东方是“木”,南方是“火”,西方是“金”,北方是“水”,土在中央。在古代,只有“木”和“金”是可以买卖的,所以我 ...…
 
Este libro trata sobre mis opiniones que buscan generar un cambio en el sistema de gobierno, en nuestra tierra, de ahí que el título de la obra sea “tierra joven dorado Guinea Ecuatorial. Tierra porque es el lugar donde vivimos, dentro del sistema solar. Joven como se dice de la persona que está en el periodo de desarrollo. Dorado, como el bril ...…
 
June 4, 2017 The human lifespan is like one inch on the endless tape measure of eternity. If we don’t know why we are here, it’s bound to seem meaningless. Pastor Craig clarifies God’s purpose in creating mankind, which encompasses FAR more than our few years on this earth. Click below to download the message SD | 720p | 1080p The post answerin ...…
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
Read more and listen more at JacobBradJohnson.com Today, I talk with Park McCumber, the CEO and founder of ORO Tactical. He was trained as a forward observer and has been stationed in Korea, Germany and more. Since his service, this man, both a Vet and active part of the guard, has started his own company, ORO Tactical, and actively uses milita ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login