Best oro podcasts we could find (Updated December 2017)
Related podcasts: Nipa Awon Ninu Alaye Irun Islam Tira Lori Esin Idajo Religion Education Islamic Hadiisi Awọn Ahkaam Mọ Rọ Umdatul Gbigba  
Oro public [search 0]
show episodes
 
M
Mrs. Oro's Study Casts
Rare
 
These podcasts are to help the sixth grade class study for their math tests.
 
C
Calvary Oro Valley
Monthly+
 
Sunday Video
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Oselu
Daily+
 
Ibanisoro yii da lori sise alaye nkan ti o nje Oselu ati oniranran eya oselu ti awon eniyan nse pelu nkan ti Islam gbe wa gege bi Eto Oselu.
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
The audio podcast for each week's sermon at Canyon Del Oro Baptist Church in Tucson, Arizona. Our church's mission, taken from Matthew 28, is to reach people for Christ and to help them grow in their faith.
 
A
Awọn Idajọ ti o rọ mọ Oku
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
O
Oro Valley Church of the Nazarene
 
We invite you to come and see what God is doing at our church! We have a great group of people who enjoy worshipping and serving God together. We believe that Jesus gives us an invitation to live life to the fullest. So we invite you to join us on our journey toward Jesus. We believe He really lived, really died, and really rose from the dead on the 3rd day. God has an amazing plan for each of us that both glorifies Him and gives us peace and joy. We are not so concerned with where you have ...
 
A
Awon Okunfa Isubu Oro-aje Orile-ede
Daily+
 
Iyapa Olohun Allah ati owo ele ni okunfa meji ti o lagbara julo fun isubu oro-aje, imoran si tun waye lori awon ona abayo si isoro yii.
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Eto Oselu Tiwa- ntiwa (Demokiresi)
 
1- Eleyi ni oro nipa ohun ti o je ojuse Musulumi nibi ibo didi ati idajo Islam lori kikopa ninu idibo.2- Itesiwaju nipa ohun ti Islam so lori eto oselu tiwa- ntiwa (Demokiresi), olubanisoro menu ba idajo esin lori dida egbe oselu sile ati kikopa ninu re, o si tun so nipa ojuse eniti o ba fe gbegba fun ipo oselu.
 
A
Awọn Ekọ ti o rọ mọ sise Igbansẹ (Itọ ati Igbẹ)
 
Alaye lori awọn ekọ ati awọn ohun ti o je dandan fun musulumi lati se nigbati o ba fẹ se igbansẹ, ọrọ si tun waye lori awọn aaye ti a kọ fun ni lati se igbansẹ si.
 
A
Awọn Ẹko ti o rọ mọ Ọmọ-ọdọ tabi Osisẹ ti a gba si isẹ
 
Alaye ni ẹkunrẹrẹ waye ninu idanilẹkọ yii lori ẹkọ ti o rọ mọ gbogbo ẹni ti n se isẹ sin eniyan.
 
E
Eto Oro-aje Agbaye ti o d’enukole ati Ona Abayo ti Islam gbe kale
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
Y
YORUBAGBODE
Monthly+
 
promotion of Yoruba culture and interrelationship among the Yorubas
 
L
La Lambretta bilingual podcast
Weekly+
 
The first football (Soccer) bilingual podcast. Our weekly bilingual podcast seeks to bridge the gap between English and Spanish speakers. Join us!
 
C
Casas Church
Weekly
 
Weekly sermons from Casas Church in Oro Valley, AZ
 
A
Alaye Itumo Awon Hadiisi ti o so nipa Irun Pipe ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
D
Dj Messiah Podcast
Monthly
 
Welcome to the DJ Messiah podcast! Residing in NYC, MESSIAH Can be found providing the soundtrack at some of the nations hottest clubs! Some of his residencies include Jay-Z's 40/40 Club in NYC, ORO Nightclub at The Hard Rock in Punta Cana, Avalon at Mohegan Sun, and a list of others! Thank you for subscribing, let's rock!
 
I
Idajo Esin Lori Pipa Eniyan
Daily+
 
Waasi yi se alaye ni ekunrere oro nipa idajo eni ti o ba pa eniyan ninu esin Islam, yala o moomo pa eniyan ni tabi o seesi.
 
A
Alaye Hadiisi Nipa Idajo Nkan Osu Obinrin Ninu Tira Umdatul Ahkaam
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
N
Ninu Awọn Ẹkọ Irinajo
Daily+
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori awọn nkan ti o ye ki arinrinajo se ki o to bẹrẹ irinajo rẹ. 2- Ninu abala yi ọrọ waye lẹkunrẹrẹ lori awọn ẹkọ ti o yẹ ki arinrinajo maa mu lo ni asiko ti ba nse irinajo rẹ.
 
B
Bi a ti se nwẹ Iwẹ Ọranyan (Al-Guslu)
 
Ọrọ waye lori awọn nkan marun ti o maa nsọ iwẹ di dandan fun ni lati wẹ, alaye si tun waye ni soki lori bi a se le wẹ iwẹ naa.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Itanran eniti o ni Ajosepo Pelu Eleto Re ni Osan Ramadan
 
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Gbigba Iwaju Eni ti o ba n ki Irun koja ninu Tira “Umdatul Ahkaam”
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
I
Iroyin Awon Omo Alujanna Ati Iroyin Awon Omo Ina
 
Oro nipa ise ti awon omo Alujanna yoo maa se ni ile aye ati iroyin won bakannaa ise ti awon omo ina yoo maa se ni ile aye ati awon iroyin won.
 
B
Bi Ojise Olohun ti ko Awon Saabe re ni Eko
 
Oro lori bi Annabi- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- se ko awon Sahabe re ni eko ti aye won fi dara ti orun won naa si rorun.
 
A
Alaye Lori bi Anabi se maa nse Aluwala
 
Idanileko yi je alaye lori hadiisi eleekeje ninu tira “Umdatul Ahkaam”, koko oro idanileko naa ni alaye nipa bi ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o o maa ba a- se maa nse aluwala.
 
I
Idajo Islam lori Odun Ayajo Ojo Ololufe (Valentine Day)
 
1- Ibanisoro yii se alaye ibi ti Odun ayajo ojo ololufe (Valentine) ti wa, ati Idajo Islam lori re.2- Eleyi ni akotan lori oro nipa odun ayajo ojo ololufe (Valentine).
 
I
Iwọ Aladugbo
Daily+
 
1- Idanilẹkọ yi sọ nipa itumọ aladugbo pẹlu itọka rẹ lati inu Alukurani, bakannaa ọrọ tun waye lori diẹ ninu awọn iwọ aladugbo gẹgẹ bii ki Musulumi jẹ ki ọkan aladugbo rẹ balẹ, ki o ma je ki suta tabi aburu wa lati ọwọ rẹ si aladugbo rẹ.2- Itẹsiwaju alaye lori awọn iwọ aladugbo, ọrọ waye nibẹ wipe ninu awọn iwọ aladugbo yoku ni: didaabobo o, sise daradara si i, sise amumọra fun aburu ọwọ rẹ ati bẹẹbẹẹ lọ.
 
I
Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
I
Idajo Esin Lori Gbigba Aawe ni Ojo Jimoh
 
Eyi ni alaye awon Hadisi ti o n so nipa awon ojo ti Shari’ah ko fun Musulumi lati maa gba aawe ninu won ati awon eko esin ti o ro mo won.
 
A
Alaye nipa Irun Odun Mejeeji ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Alaye lori Irun Ọdun mejeeji ati awọn ofin ti o rọ mọ aaye ikirun pẹlu awọn imura ti wọn fẹ ki a mu fun Irun ọdun.3- Idanileko ni apa yi da lori awọn ẹwa khutuba Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ni ọjọ odun ati tita koko ọrọ lori wipe se o maa ngbe minbari lọ si aaye ikirun ni tabi wọn mọ pa si ibẹ.
 
D
Die Ninu Awon Ewa Islam
Daily+
 
1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun.2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.
 
A
Asigbọ lori Akoko Irun Jimọh
 
Idanilẹkọ yii se alaye ọrọ awọn onimimọ ti o da lori igba ti o yẹ ki a maa ki Irun Jimọh, ni idahun si asigbọye ẹsin eyi ti o n waye lati ọwọ ikọ awọn ọdọ Musulumi kan ti wọn ngbe Irun Jimọh duro ni aago mẹsan awurọ.
 
Y
Yiyo Saka
Daily+
 
Oro nipa awon ohun ti a maa nyo Saka ninu won, ati oundiwon ti a o yo ninu awon nkan ti Saka wo, Olubanisoro si bere pelu Aayah Alukuraani ti o nso nipa ijiya ti nbe fun awon ti won maa nko dukia jo laiyo Saka ninu re.
 
I
Iforikanlẹ Itanran Igbagbe lori Irun
 
Awọn koko Idanilẹkọ yi: (i) Awọn ohun mẹta ti o maa nse okunfa iforikanlẹ itanran igbagbe lori Irun. (ii) Awọn aaye ti a ti maa nse iforikanlẹ itanran igbagbe, siwaju salamọ ni tabi lẹyin salamọ. (iii) Awọn idajọ ti o rọ mọ iforikanlẹ itanran igbagbe.
 
A
Awon Nkan Ti O leto Fun Musulumi Lati Maa Fi Se Iwosan
 
Alaye ni ekunrere wa ninu ibanisoro yi lori awon nkan ti o leto fun Musulumi lati maa lo fun idena arun ati lati wa iwosan nigbati arun ba n se e. Bakannaa ni oro tun waye lori awon oogun ti o leto fun Musulumi lati lo ti o si so awon nkan ti esin se ni eewo fun Musumi.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Sakaatu Fitri ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
A
Awọn Ẹkọ ti o nbẹ fun jijẹ ati mimu
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori wipe ounjẹ ti Ọlọhun Allah pese fun wa idẹra ni o jẹ ati alaye idi ti o fi jẹ idẹra. Bakannaa awọn nkan ti o dara pupọ lati se akiyesi rẹ nigba ti a ba fẹ jẹ ounjẹ. 2- Abala yii jẹ itẹsiwaju alaye lori awọn ẹkọ ti o rọ mọ jijẹ ati mimu, ẹkunrẹrẹ alaye si waye lori awọn nkan ti o dara pupọ lati jina si ni asiko ti a ba fẹ jẹ tabi mu.
 
A
Awon Idajo Esin Nipa Aja Ati Egbin re
 
Idanileko yi je alaye nipa hadiisi eleekefa ninu tira “Umdatul Ahkaam”. Oludanileko so nipa egbin aja ati awon idajo ti o ro mo o, o si tun so nipa awon agbegbe ti esin ti gba awa Musulumi laaye lati se anfaani lara aja gege bii fifi so ile ati beebee lo
 
A
Alaye lori Awon Hadiisi ti o so nipa Gbigba Aawe ni ori Irinajo ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
E
Egbe Alajeseku Ninu Islam (Islamic Co-Operative)
 
1- Alaye ni ekunrere lori eto ise egbe alajeseku ni ilana ti Islam, ati alaye nipa aburu ti o nbe nibi owo-ele (Riba), eri re lati inu Alukuraani mimo ati Oro Ojise Olohun.2-Alaye ni afikun lori awon okowo ti Islam gbe kale ti a le maa lo ninu egbe alajeseku gege bii: Musharakah, Mudarabah, Murabahah ati bee bee lo.
 
O
Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
I
Idajo Islam lori Orin kiko ati Gbigbo
 
Waasi yi so nipa idajo Islam lori orin kiko ati gbigbo. Oniwaasi mu awon eri ti o po wa lati inu Al-kurani ati hadiisi lori bi orin gbigbo ati kiko se je eewo ninu Islam. Bakannaa ni oro waye ninu waasi yi lori awon aburu repete ti o wa nibi gbigbo orin ati kiko.
 
A
Adiokan Awon Imaamu Mereerin ni odo Awon oni Sunna
 
Ibanisoro yi da lori oro nipa adiokan Imam Abu Haniifa, biotile je wipe olubanisoro menu ba adiokan awon Imaamu mereerin. Ohun ti o si se okunfa eleyi ni bi apa kan ninu awon alaimokan ni awujo se npe Imaam Abu Haniifa ni keeferi nitori awon iruju kan ti o nbe fun won nipa adiokan re. Eleyi ni oniwaasi yi se alaye re ni ekunrere, ki Olohun fi se awon Musulumi ni anfaani.
 
N
Ninu Awon Iruju Jamaa Ahmadiyya (Qoodiyaaniyyah)
 
1- Eleyi ni iforowero laarin Ijo Ahmadiyyah ati Ijo Tadomun Muslimeen lori wipe se Annabi Isa- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ku si ori igi agbelebu ni tabi ko ku, se won gbe gun Sanmo lo ni tabi o wa ni ibikan lori ile aye yii.2- Eleyi ni itesiwaju iforowero laarin igun mejeeji pelu awon eri olukuluku won lati le fi oro won mule.
 
I
Idajọ Irun ti a maa nki nigbati Ọsan ba di Oru (Sọlaatul-Kusuuf)
 
Alaye waye ninu waasi yi nipa bi Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ti se ki irun bi osan ba di oru ni oju aye re pelu awon idajo irun yii. Oro si tun waye lori wipe oorun ati osupa ninu awon amin agbara Olohun ni won wa, won kii wo okunkun nitori iku eniyan kan tabi wiwa laaye re.
 
D
Diẹ nipa Itan Anọbi Isa (Ọla Ọlọhun ki o maa ba a)
 
1- Alaye waye ni agbegbe yii lori itan ranpẹ nipa ẹni tii se iya-iya Anọbi Isa ati iya rẹ pẹlu alaye nipa bi bibi rẹ se waye.2- Ọrọ waye ni abala yii nipa awọn isẹ iyanu ti Ọlọhun se lati ọwọ Anọbi Isa. Ibeere si waye wipe se ọmọ Ọlọhun ni Anọbi Isa bi?3- Idanilẹkọ ni agbegbe yii pese idahun si awọn ibeere wọnyii:- Njẹ Anọbi Isa ku ati wipe nibo ni o ku si?- Njẹ Anọbi Isa npada bọ wa si aye, ati wipe igba wo ni?- Ki ni yoo sẹlẹ ni asiko pipadabọọ rẹ?- Awọn ẹri ti o da lori pipadabọọ rẹ.
 
A
Alaye nipa Irun Jimoh ninu tira Buluugul-maraam
 
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh.3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o.4- Oro waye ni apa kerin yi lor ...
 
O
Ohun Ti O Leto Fun Musulumi Lati Mo nipa Ile Filistin
 
1- Se awa Musulumi ni eto Kankan lori ile Filistin? Kinni awon igbiyanju ti awon asaaju Musulumi ti se ninu itan lori ile Filistin? Nje awa Musulumi aye ode oni ni igbiyanju kan lati se bi lori ati so ile Filistin di ile ominira fun Musulumi papaajulo masalaasi Kudusi? Gbogbo awon ibeere wonyi ni a o ri idahun fun ninu ibanisoro yi.2- Apa keji ibanisoro yi so nipa awon ogbon arekereke ti awon Yahudi lo lati fi gba ile Filistin ti won si le awon ti won ni ile kuro, bakannaa ni oro waye lori i ...
 
A
Alaye nipa Irun Onirin-ajo ati Alaare ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
W
WORDbreak
Monthly+
 
Dr. Sherman L. Young leads two churches. He is the founder and Senior Pastor of HighPointe Church and Ministries of Atlanta, GA and Pastor of the First Baptist Church Carver of Bessemer AL. He also ministers in dozens of churches each year as a guest speaker, lecturer and conference facilitator. His ministry includes preaching across the USA, Ghana and Liberia of West Africa, Europe, Cagayan De Oro City and Butan City of the Philippines and the Bahamas. A prolific author, Dr. Young has writt ...
 
Loading …
show series
 
In this episode of 'Fit For Life Radio' podcast, Gary, Will & Ben speak with Lindsey Oro, Sports Psychology Consultant and Coastal Strength & Fitness client and they discuss the following:-Why is mindset so important when it comes to attempting anything?-What were your key habits to achieving your health & fitness goals?-What differed from when ...…
 
K
Kellman on CliffCentral
 
CliffCentral.com — The South African actor best known for his role as Jama on Skeem Saam, and all-round cool kid, Oros Mampofu joins Arye to talk about embarking on a music career, landing leading roles and what he gets up to for fun.
 
M
Massiv Metro Podcast - Rocking, Real & Relevant
 
Leader Of The Pack-Oros Mampofu& Ayanda-24th Nov by Massiv Metro Online
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
O
Oro Valley Church of the Nazarene
 
November 19, 2017 In this interactive message, Pastor Craig shares the secret to unparalleled joy and purpose in life. Learn the why’s and how’s of being a “Thank You note” to God. Our Savior-God is worthy of all thanks and praise, both here on earth, and in heaven! Click below to download the message SD | 720p | 1080p The post a thanksgiving l ...…
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
This week; with a heart over filleth with gratitude and joy I bring you a show featuring the incomparable Omar Pinto from the Shair Podcast. Omar, or “O” as many affectionately refer to him shares his story of addic
 
Questa puntata della Radio delle Grandi Emozioni è dedicata alle Cose Irrinunciabili. Ascoltate e scoprite i grandi temi della Radio delle Grandi Emozioni, in diretta dalla Lega del Filo d’Oro di Osimo (AN). Ecco il 5° anno consecutivo le trasmissioni della Radio delle Grandi Emozioni, l’anima radiofonica della sede di Osimo della Lega del Filo ...…
 
O
Oro Valley Church of the Nazarene
 
November 12, 2017 Watch as renown sculptor Scott Stearman creates beautiful art live while reminding us all that we create the image of Jesus for others to see in our everyday words and actions. Click below to download the message SD | 720p | 1080p The post scott stearman appeared first on Oro Valley Church of the Nazarene.…
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
I
I podcast di Radio Incredibile
 
La Decima puntata è dedicata ai Buoni Propositi per l’Autunno e sul Credere in Dio. Ascoltate e scoprite gli ultimi grandi temi della Radio delle Grandi Emozioni, in diretta dalla Lega del Filo d’Oro di Osimo (AN). Ecco il 5° anno consecutivo le trasmissioni della Radio delle Grandi Emozioni, l’anima radiofonica della sede di Osimo della Lega d ...…
 
O
Oro Valley Church of the Nazarene
 
October 1, 2017 OVCN needs YOU. Every follower of Jesus is divinely enabled to help build up the Body of Christ. Pastor Craig encourages us to use our spiritual gifts, uniquely bestowed upon each of us by God. We can do more together than we could ever do on our own! Click below to download the message SD | 720p | 1080p The post Strategic servi ...…
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
La Órbita de Endor os presenta esta semana un programa lleno de contenidos en su formato magazine. El estreno de una segunda parte a la que teníamos muchas ganas compondrá el plato fuerte de este programa; nada menos que KINGSMAN: EL CÍRCULO DE ORO. Puro y genuino rock´n´roll con espías, chulería, violencia cartoon y fantasía loquísima, que ser ...…
 
A
A golpe de Anchor
 
Breve entrevista a Paco de Benito sobre dos inversiones interesantes, rentables e innovadoras: Minexcorp, explotación de una mina de oro en Colombia; y otro modelo de inversión en trading deportivo
 
Il Viaggio è il tema della nona puntata della Radio Delle Grandi Emozioni. Ascoltate e scoprite gli ultimi grandi temi della Radio delle Grandi Emozioni, in diretta dalla Lega del Filo d’Oro di Osimo (AN). Ecco il 5° anno consecutivo le trasmissioni della Radio delle Grandi Emozioni, l’anima radiofonica della sede di Osimo della Lega del Filo d ...…
 
L
LifePoint Fellowship Church (Tyler, Texas)
 
Exodus (Éxodo) 32:1 When the people saw how long it was taking Moses to come back down the mountain, they gathered around Aaron. “Come on,” they said, “make us some gods who can lead us. We don’t know what happened to this fellow Moses, who brought us here from the land of Egypt.” “Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar ...…
 
September 24, 2017 Have you ever wondered what to do, or what to say, when a friend of relative is dying? Pastor Craig presents 7 ministries of comfort that give the dying one, and the family, assurance and support. Anyone can do these things, and they make Jesus’ love real at a difficult time. Click below to download the message SD | 720p | 10 ...…
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
Everything you need to know to be the smartest one at your tailgate this NFL weekend. More Jon Stewart than John Madden; plenty of good info for football fans without drowning them in X's or O's. Hosted by the longtime voice of the San Diego Chargers, Josh Lewin. Week 3 of 17
 
September 17, 2017 Even Moses dealt with depression. From his experience, Pastor Craig identifies 3 signs of depression to look for, and shows how Jesus offers the perfect antidote for each one. Give a friend the hope found in Jesus. Only He can cheer every saddened heart. Click below to download the message SD | 720p | 1080p The post Lean on m ...…
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
http://cinexpresspr.com/site/wp-content/uploads/2017/11/BrocheDeOro.mp3
 
B
Blitz & Giggles
 
Everything you need to know to be the smartest one at your tailgate this NFL weekend. More Jon Stewart than John Madden; plenty of good info for football fans without drowning them in X's or O's. Hosted by the longtime voice of the San Diego Chargers, Josh Lewin. Week 2 of 17
 
In This Batch… Madeline Quigley is a food and travel writer in Pittsburgh. She’s also a content marketer and freelance writer. Basically, she writes all the things. In Part Two of Two, we talk about blogging as a business within the changing freelance landscape, taking small steps to get to a big payoff, and we make good on Part One’s promise t ...…
 
D
DWI Wrestling Podcast
 
Aesop Mitchell is the NEWWWWW BCW Heritage Champion! He is not shy about flaunting his latest fame, but what would you expect from The Fabled One? The gold certainly shines through in his latest KayFable with Lina De Oro!
 
Se dice rápido, pero completar 114 maratones y 45 ultramaratones entre 2010 y 2017, con los extraordinarios resultados obtenidos hasta ahora, no ha sido tarea fácil para nuestro invitado… La historia de Rodrigo Hernández Domínguez es larga y compleja. Su afición al deporte en general y al atletismo en particular nace cuando era niño. Posteriorm ...…
 
September 10, 2017 Don’t allow debt to take over you life! In this very practical message, Pastor Craig sheds biblical light on money problems. By following the 8 steps for handling money God’s way, we will reap a harvest of blessing, as well as financial freedom. Click below to download the message SD | 720p | 1080p The post Lean On Me Pt2 – W ...…
 
C
Canyon Del Oro Baptist Church Sermon Audio
 
 
B
Blitz & Giggles
 
Everything you need to know to be the smartest one at your tailgate this NFL weekend. More Jon Stewart than John Madden; plenty of good info for football fans without drowning them in X's or O's. Hosted by the longtime voice of the San Diego Chargers, Josh Lewin. Week 1 of 17
 
Jon, the long time fan, and Austin, the relative newcomer, discuss part 1 of the 3 part live-action adapatation of Rurouni Kenshin! This is only a review of part 1, episodes on parts 2 and 3 will be coming within the next few weeks so stay tuned! Austin also gives his general thoughts on Netflix's live-action Death Note. For better or worse (mo ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login